Follow us on Twitter and Facebook

/// Kvalitet

/// Vi jobber aktivt med kvalitet


Vi garanterer at kvalitetsmessig er de tjenester vi utfører fullt på høyde med det beste som finnes i bransjen.


Kvalitetssikring

Clean4U AS legger betydelig fokus på internkontroller, Våre dyktige ledere sørger for at våre renholdere utfører arbeidet til kundens fulle tilfredshet. Alle renholderne får derfor obligatorisk opplæring innen ergonomi gjennom bedriftshelsetjenesten og opplæring i kjemikaliehåndtering og generell hygiene.


HMS og miljø

HMS er en integrert del av vårt daglige arbeid. Vi arbeider hele tiden med forebyggende tiltak og å forbedre vårt HMS-arbeid. Vi ser at de miljøtiltakene vi gjør ofte gir oss en fordel når det kommer til valg av samarbeidspartner. Vi er bevisst i valg av leverandører og foretrekker bedrifter som har miljøfokus. Vi forplikter oss til å følge og tilfredsstille lovbestemte krav.


Forsikring

Clean 4 U AS har ansvarsforsikring hvis det skulle oppståi skade i forbindelse med det arbeidet som våre ansatte utfører. Våre servicemedarbeidere har også yrkesskadeforsikring, OTP (obligatorisk tjenestepensjon) og vi betaler tarifflønn, som i Norge er almengjort innen vårt fagområde.
/// Vi gir våre kunder trygghet


Nor du velger Clean 4 U som tjenesteleverandør kan du være sikker på at du får den beste kvalitet, vi streber for å bli stadig bedre  på det vi gjør for å kunne gi deg den beste service som du fortjener.


Hanging Note Sign
          Psd Visit link
 Du kan stole på oss!

Alle arbeidslederne i Clean4U foretar jevnlige inspeksjoner for sikre at renholdet oppfyller kundens krav. Alle ansatte i Clean4U har selvsagt også taushetsplikt. Ergrelsen over dårlig renhold varer lenger enn gleden over lave priser!

Hanging Note Sign
          Psd Visit link
 Vi tar ansvar!

Clean4U har satt HMS på dagsorden og vi har organisert vårt arbeid på en måte som gir våre ansatte reell påvirkning på sin egen arbeidssituasjon, med muligheter til personlig og faglig utvikling. Vi tar godt vare på våre ansatte!

Hanging Note Sign
          Psd Visit link
 Vern om ansatte

Vi tar selvsagt godt vare på våre ansatte. Vi benytter kun våre egne i vårt arbeide, og oppfyller alle gjeldende lover og regler i forhold til arbeidsmiljøloven. Vi kan dokumetere at vi overholder det gjeldende krav i bransjen!

/// Siste Clean 4 u  TweetsVisit link

Følg med oss på hva vi driver med, få nye tilbud og se våre siste nyheter. Clean 4 U tar altid sikte på å ha god kontakt med sine kunder og partnere.

Copyright 2013  - Clean4u.no. Design by PaterEx.com